×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 06.05.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 603/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem gruntu o pow. 10m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, Nr 604/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 605/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 606/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 607/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do oddania na rzecz dotychczasowym dzierżawcom:

1. Oznaczenie nieruchomości:

– część działki nr 1/250 o pow. 10m 2, na której jest usytuowany garaż;

– część działki nr 1/250 o pow. 18m 2, na której jest usytuowany garaż;

– część działki nr 1/250 o pow. 18m 2, na której jest usytuowany garaż;

– część działki nr 1/250 o pow. 18m 2, na której jest usytuowany garaż;

– część działki nr 1/250 o pow. 18m 2, na której jest usytuowany garaż.

2.      Okres dzierżawy – do 31 sierpnia 2023 r.

3.      Wysokość czynszu – 22 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie, do którego zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%.

4.      Zasady aktualizacji opłat – wysokość czynszu będzie raz w roku waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5.      Termin wnoszenia opłat:

– czynsz za okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. płatny z góry jednorazowo do 30 czerwca 2022 r. na rachunek bankowy podany na fakturze;

– czynsz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. płatny z góry jednorazowo do 31 grudnia 2022 r. na rachunek bankowy podany na fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

(-) Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

  1. wykaz-dz-1-250-kpgo-mysiadlo-garaz-5-miejsc-1

Skip to content