×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 246, 247 i 248, obręb KPGO Mysiadło.

Lesznowola, 16.02.2022 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 246, 247 i 248, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola, stronie internetowej www.lesznowola.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

 

Pliki do pobrania

Informacja z 16 lutego 2022 roku

 

Skip to content