×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W ramach Zadania wybudowano ogrodową tężnię przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Magdalence, ul Lipowa 28.

Zakupiono sukcesywne dostawy zapasu solanki z Zabłocia w ilości 5000 l, którą uzupełniana jest w miarę potrzeb tężnia.

  • wartość inwestycji (w PLN): 65 713,25
  • kwota udziału własnego (w PLN): 36 531,50
  • kwota dotacji (w PLN): 29 181,75
Skip to content