×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 26.08.2022 r.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowych najemców.

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości do oddania w najem

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Okres trwania umowy

Wysokość czynszu najmu

Termin wnoszenia opłat

1

cz. dz. nr 1/264 obręb KPGO Mysiadło o pow. 1,4491 ha uregulowana 
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9

8 m2

nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej

teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową

1 rok

690 zł netto miesięcznie plus 23% VAT

do 15 dnia każdego miesiąca

2

cz. dz. nr 1/268 obręb KPGO Mysiadło o pow. 1,8181 ha uregulowana 
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9

9 m2

nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej

teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową

1 rok

920 zł netto miesięcznie plus 23% VAT

do 15 dnia każdego miesiąca

3

cz. dz. nr 1/264 obręb KPGO Mysiadło o pow. 1,4491 ha uregulowana 
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9

2 m2

nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej

teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową

1 rok

170 zł netto miesięcznie plus 23% VAT

do 15 dnia każdego miesiąca

4

cz. dz. nr 1/264 obręb KPGO Mysiadło o pow. 1,4491 ha uregulowana
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9

9 m2

nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej

teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową

1 rok

950 zł netto miesięcznie plus 23% VAT

do 15 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz zamieszcza się na stronie internetowej a informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta

Skip to content